Rainie Deer DT-02 尤克里里 26寸T型面單桃花芯木Ukulele

Rainie Deer DT-02 尤克里里 26寸T型面單桃花芯木Ukulele

Rainie Deer DT-02 尤克里里 產品參數

指板及琴碼:玫瑰木
琴頸:一體式桃花芯
面板:桃花芯單板
背側板:桃花芯
弦枕:牛骨
尺寸:26寸T型
品格:17品
琴弦:意大利原裝Aquila琴弦
裝飾工藝:激光鐳射琴頭及面板雕花

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片2

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片3

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片4

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片5

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片6

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片7

Rainie Deer DT-02 尤克里里 外觀圖片8

留言評論

扣逼视频